Välj en sida

Kategorier

Satsning på ”print on demand”

13 juni, 2019

Lenanders har under många år både tryckt och distribuerat rapporter, tidskrifter och böcker. Vi har utvecklat rutiner för att hantera produktioner där du som kund får dina trycksaker efter behov, antingen på avrop eller som Print on demand ”POD”. För dig som kund innebär det att bara de trycksaker du behöver trycks upp eller så trycker vi en större upplaga och lagerhåller på vårt lager så att du kan avropa efter behov. Vi kan även distribuera till din slutkund samt hantera ordermottagning via vårt plocklager.

Fördelen med Print on demand är att du slipper startkostnaderna vid offsettryck samt hanteringen som krävs för att lagerhålla en stor upplaga. Detta minimerar också risken att trycka upp mer än vad du behöver för att få ner styckkostnaden. En annan stor fördel är att du som kund har möjlighet att uppdatera materialet inför nästa tryck. 

Det finns många fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. Därför tror vi att avrop och Print on demand är vägen att gå när det gäller vissa typer av trycksaker.

Så om du vill ge ut en bok i en mindre upplaga eller slippa lagerhanteringen vid nästa tryck så hjälper vi dig gärna!

Kategorier

Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance

Tyvärr verkar det ha gått ut mejl via dropbox.com som ser ut att komma från oss. Så är inte fallet,
så vi ber er därför vänligen radera mejlet

X