Välj en sida

Kategorier

Certifierad Grafisk produktion

29 december, 2019

Lenanders Grafiska AB i Kalmar har infört Certifierad Grafisk Produktion, CGP, i alla led, vilket ger flera stora fördelar. En säkrare och snabbare produktion med korrekt färgåtergivning från första till sista sidan. Perfekt tryck och kortare väntetider.
– Det ger ökad kundtrygghet med en tydlig dokumentation och transparens genom hela tryckprocessen, säger VD Svante Oledal.

Ett system där man kan göra allt rätt från början blir mer ekonomiskt både för kunderna och för oss. Det ger en hög och säker tryckkvalitet och CGP underlättar vårt arbete fortsätter Svante Oledal. Statliga, kommunala och regionala upphandlingar av trycksaker kommer inom en snar framtid att kräva att tryckeriet jobbar med Certifierad Grafisk Produktion. Det kommer att bli ett ”skall” krav.

– Ett bättre och säkrare resultat, höjer även självkänslan hos personalen, framhåller Svante Oledal. Vi har jobbat enligt det här konceptet, med nya dokumentationskrav, även tidigare och nu tar vi det ett steg till. Det har krävts stora satsningar för att få allt på plats. Nu finns alla resultat under tryckprocessen dokumenterade. Vi kan skicka mätresultaten till varje enskild kund, som en avancerad följesedel på varje uppdrag.

Vi slipper tidskrävande extraarbete som t ex omtryck och vi kan undvika diskussioner som uppstår på grund av olika subjektiva upplevelser av tryckkvaliteten. Vi kan helt enkelt göra allt rätt från början.

– Hårt arbete krävs för att våra leveranser ska kunna hålla en hög och jämn kvalitet fortsätter Svante Oledal. Därför arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra hela vår tillverkningsprocess. Allt vi gör baseras på kraven för kvalitet enligt ISO 9001 och kraven på miljö enligt ISO 14001. Dessutom ingår numera rutinerna för vår CGP-certifiering och likaså vår Svanen- och FSC-certifiering. En helt klimatneutral tryckproduktion erbjuds via ClimatePartner som är TuV certifierade.

Lenanders har haft en stark utveckling och är idag ett av de ledande tryckerierna i Sverige. Lenanders är ett av 12 tryckeriföretag i Sverige som är godkända statliga ramleverantörer och har varit det ända sedan 1999. Det statliga avtalet upphandlas vart 4:e år och det är en viktig kvalitetsstämpel att vi klarar av de ökade kraven vid varje upphandling.

Vad är Certifierad Grafisk Produktion, CGP?
Per Aviander, mannen bakom CGP, har ansvarat för certifieringen i samråd med Grafiska Företagares Förbund, GFF.

– Färg handlar om teknik och matematik, säger Per Aviander, som tillsammans med Pauline Ström och några danska kollegor skapat CGP, för säkrare tryckeriproduktion, med rätt färg och likvärdigt färgtryck.

– Vi kom med konceptet för 8 år sedan. Numera används det av allt fler tryckeriet i Norden och norra Europa. De största tryckerierna är certifierade. Alltfler kunder kommer med krav på certifiering. Vi bedömer tryckeriernas arbete. Det viktiga är att tryckerierna har bra kunskaper och vet hur man mäter och bedömer färgåtergivningen för att kunna ge fortlöpande information till kunderna.

– Det gäller det tala samma språk när det gäller färger. Då undviks besvikelser och företagen slipper att göra om och trycka nytt, vilket både tar tid och blir kostsamt. Därför är det viktigt att kontrollera maskiner och mätinstrument, plus att man kontrollerar den ”mänskliga faktorn”. De som arbetar med att avgöra färgernas kvalitet, ska ha ett korrekt färgseende. Bilder som lämnas till tryckeriet ska kontrolleras i en korrekt kalibrerad bildskärm. Ser det inte bra ut, får antingen tryckeriet försöka korrigera färgerna eller be kunden komma tillbaka med nya bättre bilder.

– För godkännanade ska ett tryckeri uppfylla alla våra krav som finns med i vår checklista och uppnå minst 80 poäng för att bli certifierade. Därefter gör vi årliga revisioner där vi kontrollerar att detta efterlevs, avslutar Per Aviander.

Kvalitets- och CGP-ansvarig kontrollerar produktionskedjans alla delar
– Tryckeriproduktion är en lång kedja där allt ska stämma och kraven ökar hela tiden, säger Jimmy Ingberg Kvalitets- och CGP-ansvarig på Lenanders Grafiska. Efter införandet av CGP har vi mer kontroll på hela kedjan i hanteringen av trycksaker. Den stora fördelen är att all kompetens finns inom företaget.Tidigare gjordes test-tryck som skickades till en extern konsult som gjorde mätningar och såg vad som behövde ändras. Det kunde ta allt ifrån ett par dagar till en vecka. Nu kan vi rätta till själva mycket snabbare och det betyder en snabbare och säkrare produktion, avslutar Jimmy Ingberg.

Kategorier

Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance

Tyvärr verkar det ha gått ut mejl via dropbox.com som ser ut att komma från oss. Så är inte fallet,
så vi ber er därför vänligen radera mejlet

X