Vi är såklart väldigt ödmjuka inför det rådande läget men vill samtidigt tala om att vårt tryckeri är igång som vanligt. Så länge vi har möjlighet fortsätter vi att jobba hårt för våra kunder. Framtiden är oviss men vi tar en dag i taget och löser problemen som uppstår på bästa sätt. Så som vi brukar.