Certifierad Grafisk produktion

Lenanders är CGP-certifierade

Vi på Lenanders har under lång tid jobbat med olika ISO-standarder för framställning av trycksaker,
och är numera även certifierade enligt CGP (Certifierad Grafisk Produktion). Detta är ytterligare ett
steg i vårt viktiga kvalitetsarbete och säkerställer att vi fortsätter att leverera samma höga kvalitet varje gång!

Certifieringen omfattar sju olika delmoment som involverar den internationella tryckstandarden
ISO 12647-2 samt andra kringliggande standarder.

1. Betraktningsljus och omgivningsljus
Belysningen testas på färgtemperatur, renhet och luminans.

2. Digitalt Material (mottagning, kontroll och beredning)
Prepressfunktionen ska kunna kontrollera och ta fram färdiga filer enligt tryckstandardvärden.

3. Bildskärmar för färgbetraktning
Omgivningsljus och färgkalibrering av skärmar kontrolleras och valideras.

4. Pappersbaserade förprovstryck
En objektiv och subjektiv kontroll av färgvärdena ska ligga innanför de toleranser som
standarden beskriver. Man kontrollerar och mäter även hanteringen av instrument.

5. Tryckformsframställning
Man gör en exponeringskontroll visuellt och med hjälp av anpassade instrument för
den aktuella tryckformen.

6. Tryckprocess
Man kontrollerar bland annat trycktekniska aspekter, samt mäter fuktvatten och instrument.

7. Kvalitetsuppföljning
En granskning av avvikelser och reklamationer genomförs.

Totalt kan 100 poäng delas ut i dessa moment, och för att bli certifierad måste man ha minst
80poäng, vilket vi är stolta över att uppfylla!

Comments are closed.