Välj en sida

Ett komplett grafiskt hus

Lenanders är ett komplett grafiskt hus, en ”one stop shop”. Hos oss kan du diskutera dina idéer, behov och önskemål med vår erfarna och kreativa personal.

Som fullservice-tryckeri löser vi allt från visitkort till exklusiva magasin i stora upplagor.

Offsettryck

Stora upplagor till bästa pris | Stor tryckkapacitet | Svanenmärkt tryckeri | Kvalitetscertifierade 

Digitaltryck

Mindre upplagor snabbt | Adressering | Personalisering | Variabeldata

Storformat & Expo

Mässmaterial |Vepor | Rollups | Affischer

Bokbinderi

Bigning | Stansning | Limbindning | Klammer

Lager & Distribution

Lagerhållning | Paketering | Distribution

Ateljé & Byråtjänster

Grafisk design | Original | Bildredigering | Foto | Illustration | Bokdesign  | Copy

Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance