Välj en sida

Certifieringar = kundtrygghet

Våra certifieringar 

Vi uppfyller alla branschens miljökrav och mer därtill. Våra trycksaker produceras på vårt Svanenmärkta tryckeri. Här skapar vi framtidens klimatsmarta trycksaker till våra miljömedvetna kunder.

Alla våra certifieringar innebär en trygghet för dig som kund och är en garanti för att vi uppfyller alla krav till punkt och pricka. Certifieringarna innebär att regelbundna kontroller genomförs och säkerställer att du som kund alltid kan lita på att vår produktion är effektiv och hållbar i alla led.

”Alla våra certifieringar innebär en trygghet för dig som kund.”

Climate Partner

Lenanders är först i Norden med att erbjuda certifierade klimatneutrala trycksaker i samarbete med ClimatePartner. Genom att skanna QR-koden eller skriva in det unika ID-numret på ClimatePartners hemsida kommer man direkt till redovisningen av klimatbelastningen för aktuell trycksak och ser vilket projekt som valts för CO2-reduktionen.

Svanen

Lenanders är ett av de första tryckerierna som erhöll Svanenlicens i slutet av 1990-talet. Ett Svanenmärkt tryckeri tar ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete. Förutom tuffa krav på energi och minskning av hälsofarliga ämnen ställs krav på pappersråvaran, en Svanenmärkt trycksak får inte innehålla papper som kommer från skyddsvärd skog.

PEFC

Två tredjedelar av världens certifierade skogsareal är certifierad i enlighet med PEFC:s standarder. PEFC är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder. PEFC verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering.

FSC

FSC:s oberoende certifikat ger dig möjlighet att visa att din trycksak innehåller råvara från kontrollerade skogar. FSC sätter globala standarder för skogsbruk som balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Rainforest Alliance

Din trycksak kan också märkas med Rainforest Alliance’s sigill ”Den lilla gröna grodan”, som känns igen av konsumenter över hela världen, som en symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Kvalitetscertifierade enligt CGP

CGP, Certifierad Grafisk Produktion baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Lenanders Grafiska AB har infört Certifierad Grafisk Produktion, CGP, i alla led, vilket ger flera stora fördelar. En säkrare och snabbare produktion med korrekt färgåtergivning från första till sista sidan. Genom att arbeta efter dessa standarder kan vi garantera en effektiv produktion samt ge perfekta tryckresultat till våra kunder, gång på gång.
Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance