Välj en sida

Kvalitet i alla led 

Vårt kvalitetsarbete

Bästa tryckkvalitet och ett pålitligt slutresultat. Det är resultatet av vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitet och är kvalitetscertifierade enligt CGP (Certifierad Grafisk Produktion).

En kvalitetscertifiering skapar inte automatiskt trycksaker av hög kvalitet men det ger strukturerade rutiner för att göra rätt från början. Alla i företaget tar ansvar för att göra sin del så bra som möjligt. På så sätt undviker vi fel längre fram i produktionsflödet. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetscertifierade enligt CGP

Vi är kvalitetscertifierade enligt CGP vilket ger oss strukturerade rutiner för att göra rätt från början. Alla i företaget tar ansvar för att göra sin del så bra som möjligt. På så sätt undviker vi fel längre fram i produktionsflödet. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. Tack vare denna kontroll minimerar vi fel och makulatur vilket också är positivt ur ett miljöperspektiv.

Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance