Välj en sida

Kvalitet i alla led 

Vårt kvalitetsarbete

Bästa tryckkvalitet och ett pålitligt slutresultat. Det är resultatet av vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitet och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt CGP (Certifierad Grafisk Produktion).

En kvalitetscertifiering skapar inte automatiskt trycksaker av hög kvalitet men det ger strukturerade rutiner för att göra rätt från början. Alla i företaget tar ansvar för att göra sin del så bra som möjligt. På så sätt undviker vi fel längre fram i produktionsflödet. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och CGP

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket ger oss strukturerade rutiner för att göra rätt från början. Alla i företaget tar ansvar för att göra sin del så bra som möjligt. På så sätt undviker vi fel längre fram i produktionsflödet. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. Tack vare denna kontroll minimerar vi fel och makulatur vilket också är positivt ur ett miljöperspektiv.

Vi är även CGP-certifierade och genomför regelbunda kontroller för att säkerställa bästa tryckkvalitet.

Climate partner logotype
Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance
Lenanders ISO-certifikationer
Lenanders ISO-certifikationer