Välj en sida

Minsta möjliga miljöpåverkan

Vårt miljöarbete

Vår målsättning är att vår verksamhet ska ge minsta möjliga miljöpåverkan. Och vi vågar redan nu säga att vi har kommit långt. Vi var väldigt tidigt ute med ett aktivt miljöarbete och många i branschen har följt efter. Det tycker vi är riktigt bra.

Nu fortsätter vi jobba framåt för att hitta ett klimatneutralt och hållbart arbetssätt på alla plan. Här berättar vi mer om hur vi jobbar. Följ med!

”I en värld med ständigt ökande miljöutmaningar står Lenanders väl rustade efter många års arbete inom miljöområdet.”

Miljöcertifierade

Lenanders var ett av de första tryckerierna att bli Svanenmärkta. Vår Svanen-märkning visar att vi minimerar vår miljöpåverkan och uppfyller en rad miljökrav med tonvikt på tryckprocessen, det papper och de kemikalier som används. Svanen premierar också produktion som gör det enklare att återvinna trycksakerna. Svanen skärper kraven kontinuerligt för att få en ständig miljöförbättring av de miljömärkta produkterna. De ser på hela tryckeriets verksamhet, inte bara de enskilda trycksakerna

Klimatneutrala trycksaker

Vi tar vårt och våra kunders miljöengagemang på största allvar och kunde som första nordiska tryckeri tillhandahålla klimatneutrala trycksaker i samarbete med ClimatePartner redan 2008.

Beräkningen av klimatbelastningen sker i en individuell, webbaserad, CO₂-kalkylator. Kunden kan välja önskad CO₂-reducerande åtgärd från ett klimatprojektregister för att kompensera de negativa miljöeffekter som skapas vid produktionen av varje enskild trycksak. Genom att scanna QR-koden eller skriva in det unika ID-numret på ClimatePartners hemsida kommer man direkt till redovisningen av klimatbelastningen för aktuell trycksak och ser vilket projekt som valts för CO₂-reduktionen.

Fakta om ClimatePartner
Startade i München 2006. Levererar individuella klimatbevarande lösningar till mer än 1000 kunder över hela världen och är medlem i en rad internationella miljöorganisationer. Hela ClimatePartner-processen är certifierad av TÜV.

Klimatneutralt företag

Lenanders Grafiska är sedan 2008 ett helt klimatneutralt företag. 

Hållbara pappersval

Hållbara pappersval är en viktig del i vårt miljöarbete och innebär att pappersråvaran kommer från kontrollerade skogar. 

Logotype Svanen, PEFC, FSC, Rainforest Alliance