Previous Page  2-3 / 4 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 4 Next Page
Page Background

Ettmagasin frånAkademiskaHus

omkunskapsmiljöerochnyamöjligheter

Vol.11Hösten2016

akademiskahus.se

info@akademiskahus.se

AHA – ETT MAGASIN FRÅN AKADEMISKA HUS OM KUNSKAPSMILJÖER OCH NYA MÖJLIGHETER VOL. 11 HÖSTEN 2016

3

EXPERTERTYCKERTILL:

»Vivill skapa såmånga

kontaktytor sommöjligt«

Handelshögskolan iWien:

Nyttcampusdrarfler

internationellastudenter

Studentersom rörsigöver landsgränserblirallt

fler.Hurskasvenska lärosätenattraherastuden-

termedvärldensomspelplan?

Denmobilastudenten

DärförväljerstudenterLinköpinguniversitet

Internationellastudentergillarattåka till

Östgötaslätten.Ahaåktedit föratt redapåvarför

Naturoch funktion

skapar integration i

studenthus

Så lockasmobilastudenter:

Studentkorridorsom

flyttar runt ivärlden

Aha11_16_01_Omslag2.indd 1

2016-08-24 12:08

Returadress:

Skanska

40518

Göteborg

flervärden

Amanda Lundeteg,vd,

jämställdhetsstiftelsenAllbright:

Entidningom lokalerförmänniskor,hållbarhetochaffärer.

Nummer32016

Porto

betalt

B

Arkitektbyrån

Henning Larsen:

Malmö Live

är live!

Modernmötes-

platspåMalmös

Manhattan

”Vivillgöra

skillnadoch

intebara rita

enbyggnad”

Hon är

framtidens

mäktigaste

Omslag_SpreadCA.indd 39

2016-11-16 14:42

1

/

besöksliv

/

månadår

-

BESÖKSLIV NUMMER 10 2016

Framtiden

HUR FÖRÄNDRAS

BESÖKSNÄRINGEN?

SIDAN

5tips

GÖRBÄTTRE

REKRYTERINGAR

SIDAN

Erfarenhet

LÄRAVDEMSOM

ÖVERLEVDEKRISEN

SIDAN

Utbildning

KUNG IBAREN

PÅRIKTIGT

SIDAN

Evamöter

FRÅNSKIDBACKEN

TILLKÖRSBÄRSDALEN

SIDAN

AFFÄRSMAGASINET FÖR SVERIGESROLIGASTEBRANSCH SEDAN 1916

Lavin-

experten

tar täten

Hongör ällen

säkrare örvinterns

skidåkare.

SIDAN 36

»Detär intealltid

mankangörasom

näringslivetvill.«

ChristinWestman,

näringslivsutvecklare i

Vännäskommun

GRÖN

-

SNABB-

MAT

Så jobbarkedjorna

hållbart

SIDAN 32

BL201610_001_Omslag.indd 1

2016-12-05 10:01

Skäm bort dina

gäster med en

upplevelse utöver

det vanliga

www.tork.se/imagedes

ign

031-7461700

Konstenatt imponerapågästernamedTork ImageDesign™

Med vårt sortiment avnyadispensrar tardudina toalettutrymmen till ennynivå.

Borstat rostfritt stålochmjuka linjergerdennya serienTork ImageDesign™

funktionalitetoch känsla som förhöjergästensupplevelse.

Låt sommaren sätta färg

på bordet!

Det är intebaragodmat som lockargäster till ettmatbord.En

inspirerandedukningbidrar i högstagrad tillden rätta känslanoch

atmosfären.Tork har servetter för alla tillfällen.Väljmellanmånga

härliga färgerocholika kvliteter av lunch-ochmiddagsservetter.

Villdu vetamerom säsongens rätta färgerochhurdu kan ukapå

ett elegantoch enkelt sätt?Besökwww.tork.se.

www.tork.se

PosttidningB

Visita

Box3546

10369Stockholm

BL201605_17_medlem.indd 52

2016-05-19 13:18

B2

10001_Omslag_uppslag.indd 1

-2-6 3:4

VI HAR BREDDEN

ALLT INOM TRYCKSAKER

Lenanders erbjuder ett mycket brett urval av trycksaker från ett fåtal ex till stora miljonupplagor.

Böcker, foldrar, tidskrifter – allt du kan tänka dig som trycks på papper.

Vi är det enda tryckeriet i regionen som är Svanenmärkt och vi är ensamma om att erbjuda 100 %

klimatneutrala trycksaker. Vi är också ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Våra tryckpressar och

digitalpressar trycker dygnet runt.

Vi har 3 st 8-färgspressar och komplett bokbinderi. Välkommen med din förfrågan, stor som liten,

alla är lika viktiga för oss. Testa oss på en offert så får du se vad en modern tryckindustri betyder för

prisbilden och kvaliteten på era trycksaker.

WEBBTJÄNSTER, PORTALER, ON-LINE-ORDER

Ta kontroll över er grafiska profil och era trycksaker med vår w2pstorefront. Samla alla era tryck-

saker i vår portal. Vi kan anpassa den så att den ser ut som er profil. Beställa tryck eller göra

dynamiska mallar har aldrig varit lättare. Lagerhållning, pack och distribution är tjänster som

växer snabbt. Många av våra kunder använder oss för en helhetslösning som sparar både tid och

pengar. Vårt unika helhetsåtagande erbjuder beställningssida/webbportal, trycksaker, lager, pack

och distribution.

VI HJÄLPER ER ATT SYNAS

När konkurrensen om uppmärksamheten är stor och du behöver den rätta exponeringen kan vi erbju-

da utställningsmaterial; affischer, skyltar, vepor, rollups, beachflaggor m.m.

Behöver du hjälp med idéer till din exponering vänder du dig till vårt systerbolag Vibra Reklambyrå

som kan hjälpa dig med hela din mässplanering. Vibras metod ”Mässans snackis” omfattar allt du be-

höver tänka på innan, under och efter din mässa. Hur du lockar besökare, skapar mässkoncept,

utformning av monter och budskap och förstås hur du fångar upp ”leads” och följer upp kontakter.

Under monterplaneringen används 3D-skisser som redan tidigt i planeringen ger dig en bra bild av

hur din monter kommer att se ut.

KÄND OCH OMTYCKT

Bra reklam kan göra dig känd och omtyckt. Vi har en stor verktygslåda av metoder och media som

vi använder för att öka kännedom och skapa positiva attityder om våra kunder. I botten ligger

alltid en god idé och den goda idén härstammar från en god ”briefing” (reklambyråspråk för

att du talar om vad du vill åstadkomma). Under briefingen hjälper vi dig att upptäcka,

identifiera och formulera ditt nuläge, ditt önskeläge och har idéer på hur du ska ta dig dit.

TYDLIGT, ANGELÄGET, SYMPATISKT OCH LITE ÖVERRASKANDE

God kommunikation kräver dessa fyra ingredienser. Lite olika dos beroende på

sammanhang, men om något av de fyra grundämnena saknas så kan reklamen

troligtvis förbättras.

DEN BÄSTA REKLAMEN ÄR NÖJDA KUNDER – BERÄTTA OM DEM

Har du nöjda kunder? Vi kan hjälpa dig berätta om dem och göra historierna

lättillgängliga. Levande berättelser om hur du skapar framgång för dina

kunder är bra reklam. Ännu bättre blir det när historierna är lätta att ta

till sig, komma ihåg och berätta vidare. Det skapar ambassadörer för dig

och dina produkter.

VERKTYGSLÅDAN

Kommunikationsplattform, grafisk profil, content marketing, marknads-

strategier, bollplank, hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, kampanjer,

produktlanseringar, mässans snackis, redaktionella texter, pressmedde-

landen, kundtidningar, annonser, trycksaker (broschyrer, kontorstryck m.m.)

storbild, teknisk dokumentation, 3D-ritningar, grafisk formgivning,

originalproduktion.

AQA – ETT MAGASIN FRÅN QTF SWEDEN AB

1

– ettmagasin från QTF Sweden AB

#1

|

2016

NORDBYGG

Stockholmsmässan5–8 april2016

COOR SERVICE MANAGEMENT

Stor fastighetsförvaltaremed sinne för detaljer

RENT VATT

EN!

QTF:s insamlingskampanj hos charity:water

QTF-METODEN

iVVS-utbildningen på gymnasieskolan

BESÖKOSS PÅ

ALLA BORDEHA

00000QTFAQAKundtidning 1-2016 (15-5645)CS.indd 1

2016-03-07 08:01

GOODWORK! –ETTNYHETSMAGASIN FRÅN IUC – INDUSTRIELLTUTVECKLINGSCENTRUM I KALMAR LÄN

1

g

ood

work!

NR

1.2016

ETT MAGASIN FRÅN IUC KALMAR LÄN

Sveriges

vackraste

cykel

–byggs förhand för attmatchadinpersonlighet.

Strandaandan

–enannananda...

Spring Systems i Torsås

– filmstjärnor,aftonstjärnoroch ledstjärnor.

IUCGoodWork1-2016 (16-6407) .indd 1

2016-10-03 08:34

DEMENS

FORUM

DEMENSFÖRBUNDET - SVERIGES STÖRSTA HANDIKAPPORGANISATION FÖR DEMENSSJUKA OCH

DERAS ANHÖRIGA, BILDAT 1984 OCH MEDLEM I ALZHEIMER EUROPE.

Nr 2.2017

UllaAssarsson,

författare tillboken

Ett långsamt farväl

–omen relation inödoch lust

SIDAN 5

Mamma till sinpappa

SIDAN 10

Måltidsprojektetgavviktökning

ochökad livskavalitet

SIDAN 14

92428Demensforum 2-2017.indd 1

2017-04-25 09:29

www.vibra.se

– Let´s go bananas!